2013

Rak J., Dejlová B., Lampová H., Kaplánek M., Matejíček P., Cígler P., Král I.:
On the Solubility and Lipophilicity of Metallacarborane Pharmacophores.
Molecular Pharmaceutics 10: 1751–1759 (2013).

Brynda J., Mader P., Šícha V., Fábry M., Poncová K., Bakardiev M., Grüner B., Cígler P., Řezáčová, P.:
Carborane-Based Carbonic Anhydrase Inhibitors.
Angewandte Chemie International Edition 52: 13760-13763 (2013).

Hofman J., Buncek M., Haluza R., Streinz L., Ledvina M., Cígler P.:
In Vitro Transfection Mediated by Dendrigraft Poly(L-lysines): Effect of Structure and Molecule Size.
Macromolecular Bioscience 13: 167-176 (2013).

Havlík J., Petráková V., Řehoř I., Petrák V., Gulka M., Štursa J., Kucka J., Rališ J., Rendler T., Lee S.-Y., Reuter R., Wrachtrup J., Ledvina M., Nesládek M., Cígler P.:
Boosting Nanodiamond Fluorescence: Towards Development of Brighter Probes.
Nanoscale 5: 3208-3211 (2013).